Hinnakiri

1. Radooni mõõtmine maapinnas 

Radooni mõõtmine maapinnas 372,6€ +km (objekti suurus näiteks eramaja).
Suurtel objektidel oleneb punktide arv ehitusalusest pindalast, suurtel detailplaneeringutel rakenduvad mahusoodustused.
Tallinnast väljas lisandub mõõtmistele kilomeetritasu.

Kuna mõõtmise hind oleneb ala ja mõõdetava hoone(te) suurusest, eraldiseisvate kruntide arvust arenduse korral ja ehitusalusest pindalast, siis küsi kindlasti pakkumist!  
Võta ühendust

2. Mõõtmine siseruumides

Meilt on võimalik tellida radooni mõõtmist hoonetes sees. Pakume nii elektroonsete seadmetega, kui ka alfatundlike detektoritega radoonimõõtmist. Elektroonilise seadmega mõõtmise eelis seisneb selles, et sellega saab hinnata radoonisisalduse muutust ajas, sh selgitada välja, kas tööaja kestel on radoonisisaldus tööruumides alla kehtestatud viitetaseme.

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni aastase viitetaseme määramiseks pakume eelistatult seadet Corentium Pro. Corentium Pro kasutamise ajal salvestab seade ruumiõhu radoonisisalduse 60-minutiliste intervallide jooksul ning tulemusena väljastab andmed radoonisisalduse muutustest ajas. Selline mõõtmine võimaldab uurida radoonisisalduse ajalist dünaamikat, et selgitada välja ventilatsioonisüsteemi töörežiimi või hoone ööpäevase kasutuskoormuse mõju õhu radoonisisaldusele.

Radooni aktiivsuskonsentratiooni aastase viitetaseme määramine 207€ + km ( Corentium Pro seadme kohta). 
Alfatundlik detektor alates 42,6€ +km (detektori kohta, sisaldab paigaldust ja korjet)

Suurte mahtude korral rakenduvad mahusoodustused.
Tallinnast väljas lisandub mõõtmistele kilomeetritasu.
NB! Meil on kogu protsess (paigaldusest korjeni) akrediteerimisulatuses.

Lisateenusena pakume radooni hetketaseme kiirmõõtmist ja lekkekohtade otsimist. 

Hind sõltub hoone suurusest ja töö keerukusest. 

Kuna mõõtmise hind oleneb mõõtmise eesmärgist ja hoone(te) suurusest, siis küsi kindlasti pakkumist! 
Võta ühendust

3. Radoonimõõteseadmete müük

Corentium Pro 
 1199€ +km 

Corentium Home 
199€ +km

 

Tulelaev OÜ
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505
Reg nr: 11256903
KMKR (VAT): EE101058540
Radoonitõrjekeskuse radoonitaseme mõõtmised maapinnas ja hoonetes on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295 

Radoonitõrjekeskus poolt läbiviidavad ehitusuuringud ja ehitustegevused on kantud Majandustegevuse registrisse.
Majandustegevusteade, EEH011604, EhitamineMajandustegevusteade, EEG000491, Ehitusuuringud
crosschevron-down