Radoonitõrjekeskus - radooni mõõtmine ja radoonikaitselahendused

Hinnakiri

1. Radooni mõõtmine maapinnas 

Radooni mõõtmine maapinnas alates 83€ + km krunt.

Tallinnast väljas lisandub mõõtmistele kilomeetritasu.

Kuna mõõtmise hind oleneb ala ja mõõdetava hoone(te) suurusest, eraldiseisvate kruntide arvust arenduse korral ja ehitusalusest pindalast, siis küsi kindlasti pakkumist!  
Võta ühendust

2. Mõõtmine siseruumides

Meilt on võimalik tellida radooni mõõtmist hoonetes sees. Pakume ainult elektroonsete seadmetega radoonimõõtmist, mis on meie hinnangul parem lahendus kui detektoritega. Meie meetodi eelis seisneb selles, et sellega saab hinnata radoonisisalduse muutust ajas, sh selgitada välja, kas tööaja kestel on radoonisisaldus tööruumides alla kehtestatud viitetaseme.

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni aastase viitetaseme määramiseks pakume eelistatult seadet Corentium Pro. Corentium Pro kasutamise ajal salvestab seade ruumiõhu radoonisisalduse 60-minutiliste intervallide jooksul ning tulemusena väljastab andmed radoonisisalduse muutustest ajas. Selline mõõtmine võimaldab uurida radoonisisalduse ajalist dünaamikat, et selgitada välja ventilatsioonisüsteemi töörežiimi või hoone ööpäevase kasutuskoormuse mõju õhu radoonisisaldusele.

Radooni aktiivsuskonsentratiooni aastase viitetaseme määramine 180 € + km ( Corentium Pro seadme kohta). 
Tallinnast väljas lisandub mõõtmistele kilomeetritasu.

 

Lisateenusena pakume radooni hetketaseme kiirmõõtmist ja lehkekohtade otsimist. Radooni aktiivsuskontsentratsiooni hetketaseme kiirmõõtmised ja lekkekohtade otsimised teostame mõõteseadmega Rad7-ga.

Hind sõltub hoone suurusest ja töö keerukusest. 

3. Mõõteseademete rent

Radoonisisalduse lühi- ja pikaajaline mõõtmine alates 40 € + km.

Kuna mõõtmise hind oleneb mõõtmise eesmärgist ja hoone(te) suurusest, siis küsi kindlasti pakkumist! 
Võta ühendust

4. Radoonimõõteseadmete müük

Corentium Pro 
 1199 € + km 

Corentium Home 
199 € + km

 

Tulelaev OÜ
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505
Reg nr: 11256903
KMKR (VAT): EE101058540
Radoonitõrjekeskuse radoonitaseme mõõtmised maapinnas ja hoonetes on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295 

Radoonitõrjekeskus poolt läbiviidavad ehitusuuringud ja ehitustegevused on kantud Majandustegevuse registrisse.
Majandustegevusteade, EEH011604, EhitamineMajandustegevusteade, EEG000491, Ehitusuuringud
crosschevron-down