Radoonikile ja radoonikaevude paigaldus

Kõikide tõkete paigaldusel tuleb hoolega jälgida kvaliteeti. Meie spetsialistid on läbinud tehase koolituse. Oleme Eestis ainsad selle kohase koolituse läbinud ja tunnistust omav ettevõte. Meie töödele garantii ning tunnistus, et hoone on radoonikindel. Selline dokument hakkab mõjutama tulevikus tugevalt kinnisvara hinda.

 

Radoonikile

Radoon