EESTI AKREDITEERIMISKESKUS

 

MAJANDUSTEGEVUSE REGISTER

 
  1. EMTAK kood ja nimetus

    71122 - Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd

  1. EMTAK kood ja nimetus

    4120 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus

    sisekliima tagamise süsteem
    üldehituslik ehitamine