Radooni mõõtmine pinnaseõhus

Radooni aktiivsuskontsentratsioon pinnaseõhus iseloomustab projekteeritava hoone aluse pinnase radooniriski taset ja võimaldab projekteerida meetmed, et takistada radooni pääsu rajatava või renoveeritava hoone siseõhku.

Aktiivsuskontsentratsiooni määramiseks pinnases kasutame paralleelselt kahte meetodit:

  • radooni otsemõõtmise ja
  • pinnase eU (Ra226-ga tasakaalus olev U238) sisalduse alusel arvutamise meetodit.

Pinnase (maa-ala) radooniriski määramisel kahe mõõtmisviisiga võtame ohutuse seisukohalt lähtudes arvesse suurima mõõtetulemuse.

Radooni aktiivsuskontsentratsioon pinnaseõhus on pidevalt muutuv ning sõltub paljudest teguritest, sh:

  • püsivad tegurid: uuringupunkti geoloogiline läbilõige, kasvukihi eripära, uuringupunkti litoloogia ja eU sisaldus, pinnasematerjali emanatsioonikoefitsent, ning
  • pidevalt muutlikud meteotingimused: õhurõhk, temperatuur, sademed, õhuniiskus, jm.

NB! Oleme Eestis ainsad, kelle akrediteerimisulatus vastab riigi väljastatud juhendmaterjalile!

Kui Teil tekib lisaküsimusi või soovite hinnapakkumist pinnaseõhus radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisele, siis võtke meiega ühendust.                               
Võta ühendust

Radooni mõõtmine pinnases

Radooni aktiivsuskontsentratsioon pinnaseõhus iseloomustab projekteeritava hoone aluse pinnase radooniriski taset ja võimaldab projekteerida meetmed, et takistada radooni pääsu rajatava hoone siseõhku.
Loe lähemalt

Radooni mõõtmine siseruumides

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõdame siseruumides ühest nädalast kuni kahe kuuni sõltuvalt mõõtmise eesmärgist.
Loe lähemalt

Radoonikaitse lahendused hoonetes

Meilt on võimalik osta (paigaldusega
või ilma paigalduseta) radoonitõkkekilet ja
radoonikaevusid
ning kõiki teisi tooteid hoone niiskuse-
ja gaasikindluse tõstmiseks.
Loe lähemalt teenuse kohtaTutvu toodetega
Tulelaev OÜ
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505
Reg nr: 11256903
KMKR (VAT): EE101058540
Radoonitõrjekeskuse radoonitaseme mõõtmised maapinnas ja hoonetes on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295 

Radoonitõrjekeskus poolt läbiviidavad ehitusuuringud ja ehitustegevused on kantud Majandustegevuse registrisse.
Majandustegevusteade, EEH011604, EhitamineMajandustegevusteade, EEG000491, Ehitusuuringud
crosschevron-down