Radoonitõrjekeskus - radooni mõõtmine ja radoonikaitselahendused

Radoonikaitse hoonetes


Radoonitõrjekeskus pakub radoonikaitselahendusi. Radoonikaitsemeetmete rakendamisel juhindume Eesti standardist EVS 840:2023 „Juhised radoonikaitsemeetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes“. Selles standardis antakse projekteerijatele ja ehitajatele juhised radooniohutu hoone ehitamiseks, et vältida tervist kahjustava radooni viitetaseme ületamist ruumides, kus inimesed pikemat aega viibivad.

Meilt on võimalik osta (paigaldusega või ilma paigalduseta) radoonitõkkekilet ja radoonikaevusid ning kõiki teisi tooteid hoone niiskuse- ja gaasikindluse tõstmiseks.
Enne hoone ehitamist/renoveerimist soovitame mõõta pinnaseõhu radoonisisaldust, et selgitada välja pinnase radooniohtlikkuse tase. Pinnase radooniohtlikkuse tase võimaldada hinnata, kas ja milliseid radoonikaitselahendusi oleks vaja kasutada. Vastavalt EVS 840:2023 liigitatakse pinnas radooniohtlikkuse järgi neljaks (Tabel 1).

Tabel 1.  Pinnase radooniohtlikkuse liigitus (EVS 840:2023)

Pinnase radoonisisalduse tasePinnase radoonisisaldus (Bq/m3)
Madalalla 10 000
Normaalne10 000-50 000
Kõrge50 000-250 000
Ülikõrgeüle 250 000

  • Juhul kui mõõtmiste tulemusena selgub, et pinnases on radooni aktiivsuskontsentratsioon üle 50 000 Bq/m³, tuleb radooniohu vältimiseks kavandada radooniohtu minimeerivad meetmed. 
  • Juhul kui radooni aktiivsuskontsentratsioon pinnases on vahemikus 10 000–50 000 Bq/m3, tuleb tagada tarindite radoonikindlad lahendused. Oma kogemusele tuginedes soovitame rakendada radoonikaitse lahendusi juba siis, kui radoonisisaldus pinnaseõhus on üle 30 000 Bq/m3, eriti kui eesmärk on saavutada hoones radoonsisaldus alla 200 Bq/m3, mis on riiklikult kehtestatud nõue koolidele ja koolieelsete lasteasutustele.
  • Juhul kui hoonealune pinnas on väikese radoonisisaldusega (radooni aktiivsuskontsentratsioon < 10 000 Bq/m3), tuleb tagada hoone ehitamisel/rekonstrueerimisel hea ehituskvaliteet. 
Kui Teil tekib lisaküsimusi ja/või soovite hinnapakkumist pinnase radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisele ja/või radoonikaitse lahendustele, siis võtke meiega ühendust.
Võta ühendust


Radooni mõõtmine pinnases

Radooni aktiivsuskontsentratsioon pinnaseõhus iseloomustab projekteeritava hoone aluse pinnase radooniriski taset ja võimaldab projekteerida meetmed, et takistada radooni pääsu rajatava hoone siseõhku.
Loe lähemalt

Radooni mõõtmine siseruumides

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõdame siseruumides ühest nädalast kuni kahe kuuni sõltuvalt mõõtmise eesmärgist.
Loe lähemalt

Radoonikaitse lahendused hoonetes

Meilt on võimalik osta (paigaldusega
või ilma paigalduseta) radoonitõkkekilet ja
radoonikaevusid
ning kõiki teisi tooteid hoone niiskuse-
ja gaasikindluse tõstmiseks.
Loe lähemalt teenuse kohtaTutvu toodetega
Tulelaev OÜ
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505
Reg nr: 11256903
KMKR (VAT): EE101058540
Radoonitõrjekeskuse radoonitaseme mõõtmised maapinnas ja hoonetes on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295 

Radoonitõrjekeskus poolt läbiviidavad ehitusuuringud ja ehitustegevused on kantud Majandustegevuse registrisse.
Majandustegevusteade, EEH011604, EhitamineMajandustegevusteade, EEG000491, Ehitusuuringud
crosschevron-down