Teenused

Radooni mõõtmine pinnases nii ehituseks kui ka radoonikaartide koostamiseks

Enne hoone ehitust tuleb määrata radooni aktiivsuskontsentratsioon maapinnas. Nii on võimalik teada, milliseid radoonitõkke süsteeme tuleb kasutada. Radoonikile paigaldus üksi ei pruugi kõrgete tulemuste korral olla piisav. Samuti võib mõõtmisel välja tulla, et tõkkeid ei olegi vaja kasutada.
Teostame radooni mõõtmisi pinnases radoonikaartide kooostamiseks.

NB: Mõõtmised on akrediteeritud (omame Eestis ainsana sellekohast akrediteeringut). 

Vaata radooni mõõtmise kohta lähemalt 

Radooni mõõtmine siseruumides

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõdame siseruumides ühest nädalast kuni kahe kuuni sõltuvalt mõõtmise eesmärgist.
Teostame:

  • radoonisisalduse keskväärtuse hindamist
  • hoone radoonitaseme kaardistamist
  • radoonivähendamise tööde käigus vähendamismeetme rakendamise efektiivsuse vahetut kontrolli
    radooni liikumisteede ja lekkekohtade otsimist.
Vaata radooni mõõtmise kohta lähemalt 

Radoonikile ja radoonikaevude paigaldus

Radoonitõkete paigaldusel lähtume tehase juhistest ning EVS 840:2023 standardist. Meie meeskond omab üle 10 aastast kogemust materjalide käsitlemisel ning erinevate sõlmede lahendamisel. Kvaliteedis järeleandmisi ei tehta.

Vaata toodete kohta lähemalt

Radooni vähendamine valmis hoonetes

Valmis hoonetes radooni vähendamine vajab individuaalset lähenemist. See algab alati lekkekohtade kaardistamisest. Edasi koostatakse tegevusplaan meetmetest, mida on võimalik antud hoone puhul rakendada. Peale tööde teostamist viiakse läbi uus mõõtmine hindamaks rakendatud meetmete mõjusust.

Vaata radoonikaitselahenduste kohta lähemalt
Kui Teil tekib lisaküsimusi ja/või soovite hinnapakkumist radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmisele ja/või radoonikaitse lahendustele, siis võtke meiega ühendust. Pakume konsultatsioone nii valmivate kui ka valmis olevate hoonete radooni probleemidele. 
Võta ühendust

Radooni mõõtmine pinnases

Radooni aktiivsuskontsentratsioon pinnaseõhus iseloomustab projekteeritava hoone aluse pinnase radooniriski taset ja võimaldab projekteerida meetmed, et takistada radooni pääsu rajatava hoone siseõhku.
Loe lähemalt

Radooni mõõtmine siseruumides

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõdame siseruumides ühest nädalast kuni kahe kuuni sõltuvalt mõõtmise eesmärgist.
Loe lähemalt

Radoonikaitse lahendused hoonetes

Meilt on võimalik osta (paigaldusega
või ilma paigalduseta) radoonitõkkekilet ja
radoonikaevusid
ning kõiki teisi tooteid hoone niiskuse-
ja gaasikindluse tõstmiseks.
Loe lähemalt teenuse kohtaTutvu toodetega
Tulelaev OÜ
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505
Reg nr: 11256903
KMKR (VAT): EE101058540
Radoonitõrjekeskuse radoonitaseme mõõtmised maapinnas ja hoonetes on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295 

Radoonitõrjekeskus poolt läbiviidavad ehitusuuringud ja ehitustegevused on kantud Majandustegevuse registrisse.
Majandustegevusteade, EEH011604, EhitamineMajandustegevusteade, EEG000491, Ehitusuuringud
crosschevron-down