Radoonitõrjekeskuse tegevusload

Eesti Akrediteerimiskeskus

Labor on akrediteeritud standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes
Tunnistuse nr. L295
Akrediteerimisala: Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine maapinnas ning siseruumides
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295

Majandustegevuse register 

Majandustegevusteade
Ehitusuuringud EEG000491Ehitamine EEH011604
EMTAK kood ja nimetus
71122 - Ehitusgeoloogilised ja –geodeetilised uurimistööd
Tulelaev OÜ
Kasesalu 12, Saue, Harjumaa, 76505
Reg nr: 11256903
KMKR (VAT): EE101058540
Radoonitõrjekeskuse radoonitaseme mõõtmised maapinnas ja hoonetes on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes.
LISA Tulelaev OÜ akrediteerimistunnistusele nr L295 

Radoonitõrjekeskus poolt läbiviidavad ehitusuuringud ja ehitustegevused on kantud Majandustegevuse registrisse.
Majandustegevusteade, EEH011604, EhitamineMajandustegevusteade, EEG000491, Ehitusuuringud
crosschevron-down